The Gallery

  • Header image

Mission is 40Anniversary Exhibition

29 July - 16 September 2017


Katie Allen • Jonathan Anderson • Julie Arkell • Keith Bayliss • Caroline Broadhead • Olivia Brown • Julie Brunskill Muriel Clement • Glenys Cour • Claire Curneen • Ian Davenport • Paul Emmanuel • Peter Finnemore • Hamish Gane Rozanne Hawksley • Tom Hunter • Neale Howells • Richard James • Catrin Jones  • Christine Jones • Chris Bird Jones • Bella Kerr Anna Lewis • Angela Maddock • Roger Moss • Osi Rhys Osmond • Jane Phillips • Aled Simons • Fern Thomas • Sue Williams • Catherine Yass


In 1977, a group of artists set up Mission Gallery (then Swansea Arts Workshop Gallery), and for many years galvanised and sustained an artist run, voluntary organisation, which saw Turner and Jerwood Prize winning artists exhibit, as well as local and Wales based artists. Mission Gallery is proud of its rich and layered history and this summer’s exhibition will provide a glimpse of the stories, memories and highlights, with texts by writer and curator Sally Moss, events, activities and workshops.


For this 40th Anniversary exhibition, our current and past Staff, Volunteers and Board of Directors will be selecting their favourite Artists and Makers from the last four decades. Contributions and donations via artwork, workshops, writing, poetry and music as well as comments and congratulations from those who have been involved, supported, enjoyed and loved Mission Gallery, will all be part of a summer of celebration and activity. Look out for our digital exhibition catalogue with text by writer and curator Sally Moss, themed workshops and also ways to donate and support Mission Gallery and its future forty years.


 

Fe sefydlodd grŵp o artistiaid Oriel Mission (a oedd Oriel Gweithdy Celfyddydau Abertawe) yn 1977, ac am nifer o flynyddoedd fe gynhalion nhw sefydliad gwirfoddol wedi ei redeg gan artistiaid, a welodd artistiaid Gwobr Turner a Jerwood yn arddangos, yn ogystal ag artistiaid lleol a rhai a seliwyd yng Nghymru. Mae Oriel Mission yn cymryd balchder yn ei hanes cyfoethog aml haenog ac fe fydd yr arddangosfa haf yma yn darparu cipolwg i’r storïau, atgofion ac uchafbwyntiau, gydag ysgrifen gan yr ysgrifennydd a churadur Sally Moss, digwyddiadau, gweithgareddau a gweithdai.


I’r arddangosfa Ben-blwydd 40fed yma, fe fydd ein Staff, Gwirfoddolwyr a Bwrdd presennol a chynt yn dewis eu hoff Artistiaid a Gwneuthurwyr dros y pedwar degawd diwethaf. Ceir cyfraniadau a rhoddion gwaith celf, gweithdai, llenyddiaeth, barddoniaeth a cherddoriaeth ynghyd a sylwadau a llongyfarchiadau o’r rhai sydd wedi cyfrannu, cefnogi, mwynhau a charu Oriel Mission, a byddant oll yn rhan o haf dathlu a gweithgareddau. Cadwch lygad allan am ein llyfryn arddangosfa ddigidol gydag ysgrifen gan yr ysgrifennydd a churadur Sally Moss, gweithdai i ymwneud a'r thema a hefyd ffyrdd i gyfrannu a chefnogi Oriel Mission a’i bedwar deg mlynedd nesaf.

 

 

<< Back to Previous Page