Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

Exhibition

  • Header image
  • Header image
  • Header image
  • Header image
  • Header image

City StoriesGroup Exhibition

26 November - 08 January 2017


Tom Banks • Derek Bainton • Michelle Conway • Laura Edmunds • Catrin Llwyd 
Rhiannon Lowe • Matthew Otten • Jonathan Powell • Philip Watkins • Jonathan Williams


A group exhibition comprising of selected artists who work predominantly in drawing, painting and illustration whose work takes influence from our built environment and cityscapes. Seeking to explore the role of humanity in the urban machine, and how social, cultural, anthropological and environmental contexts affect the artists’ work, this exhibition will bring together artists responding to their internal and external architecture.

With a wide selection of work for sale, this is the perfect opportunity to buy contemporary art, support artists and contribute to the work we do at Mission Gallery.

 

Arddangosfa grŵp wedi ei gyfansoddi o artistiaid dewisedig sydd yn gweithio’n bennaf yn arlunio, peintio a darlunio lle mae eu gwaith yn cymryd dylanwad o’r amgylchedd adeiladol a thirluniau dinas. Yn edrych i archwilio rôl dynolryw yn y peiriant dinesig, a sut mae cyd-destunau cymdeithasol, diwylliannol, anthropolegol ac amgylcheddol yn effeithio ar waith yr artistiaid, mae’r arddangosfa yma yn dod ag artistiaid sydd yn ymateb i bensaernïaeth fewnol ac allanol at ei gilydd.


Gyda casgliad amrywiol o waith ar werth, hwn yw’r cyfle perffaith i brynu celf gyfoes, cefnogi artistiaid a chyfrannu i’r gwaith rydym ni’n ei wneud yn Oriel Mission

 

 

<< Back to Previous Page