For Adults

  • Header image
  • Header image

Introduction to TextilesWorkshop

06 April - 06 April 2019

11am-4pm | £25 (Discount available for Friends of Mission Gallery and previous workshop attendees) | Suitable for ages 16+

Karen Teal has been an Art and Textiles teacher for 32 years. Originally from North Wales, she has gained extensive experience teaching in China and Switzerland, recently returning home to Wales. Karen is passionate about all forms of art and textiles and encourages students to develop skills, concepts, understanding and creativity with confidence.  Within her teaching, Karen stimulates participation, exploration of feelings and knowledge, all expressed with skill and a sense of commitment. Her teaching provokes a heightened personal confidence and independence, all underpinned by a passion for creativity.

This workshop will introduce participants to a number of different textiles techniques with possible technique specific workshops in the future. The day will sample processes such as hand stitching, fabric manipulation, feltmaking, printing, weaving, applique, embroidery and tapestry. Students will then be able to give another dimension to their own work, using any of the textiles techniques. Please bring any specific fabrics to work with if desired, however all materials will be provided.

LOCATION: Mission Gallery

Eventbrite - Introduction to Textiles | Cyflwyniad i Decstilau

For further information please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on 01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk

Spaces are limited so booking is essential. Please bring a packed lunch and inform us of any access requirements, allergies or medical conditions.
11yb-4yp | £25 (Gostyngiad ar gael i Gyfeillion Oriel Mission a mynychwyr gweithdai blaenorol) | Yn addas i 16+ oed

Mae Karen Teal yn athrawes gelf a thecstilau ers 32 o flynyddoedd. Yn dod o ogledd Cymru’n wreiddiol, mae wedi ennill profiad helaeth wrth addysgu yn Tsieina a’r Swistir gan ddychwelyd adre i Gymru yn ddiweddar. Mae Karen ar dân dros bob ffurf ar gelfyddyd a thecstil gan annog myfyrwyr i ddatblygu sgiliau, cysyniadau, dealltwriaeth a chreadigrwydd gyda hyder. Yn ei gwaith fel athrawes, mae Karen yn ysgogi cyfranogiad, edrych ar deimladau a gwybodaeth, i gyd yn cael eu mynegi gyda medr ac ymrwymiad. Mae ei haddysgu’n hybu mwy o hyder ac annibyniaeth bersonol, oll yn cael ei danategu gan ddiddordeb ysol mewn creadigrwydd.

Bydd y gweithdy hwn yn cyflwyno sawl gwahanol dechneg decstilau i gyfranogwyr gyda gweithdai ar dechnegau penodol yn bosibl yn y dyfodol. Bydd y diwrnod yn cynnig blas ar brosesau megis pwytho â llaw, trafod defnydd, ffeltio, printio, gwehyddu, appliqué, brodwaith a thapestri. Yna bydd myfyrwyr yn gallu ychwanegu dimensiwn arall at eu gwaith eu hunain gan ddefnyddio unrhyw rai o’r technegau tecstilau hyn. Dewch ag unrhyw ddefnyddiau penodol i weithio â nhw os dymunwch, ond darperir yr holl ddeunyddiau.

LLEOLIAD: Oriel Mission

Eventbrite - Introduction to Textiles | Cyflwyniad i Decstilau

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi ar 01792 652016 neu e-bostio education@missiongallery.co.uk

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.


<< Back to Previous Page