For Adults

  • Header image

CeramicsWorkshop

16 February - 16 February 2019

10.30am  3.30pm | £30 (Discount available for Friends of Mission Gallery and previous workshop attendees) | Suitable for ages 16+

This workshop is led by Daniel Butler.

Whether you have never tried ceramics or have attended one of our previous courses, this Ceramics workshop will have something for everyone.

Techniques covered in the workshop will be: Slab construction and sculpted embellishments.

With a choice of projects to choose from, this workshop offers the opportunity to learn some basic ceramic techniques for first timers or returning participants looking to try another project and expand on previous experience.

Full support will be provided by Daniel Butler, UWTSD Ceramics Technician and professional ceramicist. Clay and materials provided. Limited spaces to ensure adequate tuition.

LOCATION: UWTSD-Swansea College Of Art, De-La Beche Street, Swansea, SA1 3EU

Eventbrite - Ceramics |  Serameg


For further information please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on 01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk Materials are provided, limited places, booking is essential. Please bring a packed lunch and inform us of any access requirements, allergies or medical conditions.

 

Cerameg | Gweithdy i Oedolion

16 Chwefror 2019

10.30yb – 3.30yp | £30 (Gostyngiad ar gael i Gyfeillion Oriel Mission a mynychwyr gweithdai blaenorol) | Yn addas i 16+ oed

Mae’r gweithdy hwn dan arweiniad Daniel Butler

P’un a ydych erioed wedi rhoi cynnig ar gerameg neu os ydych wedi mynychu un o’n cyrsiau blaenorol bydd gan y Gweithdy Cerameg yma rywbeth i bawb.

Y technegau dan sylw yn y gweithdy fydd adeiladu slab ac addurno cerfluniedig.

Gyda nifer o brosiectau i ddewis ohonynt, mae’r gweithdy hwn yn cynnig y cyfle i ddechreuwyr i ddysgu rhai technegau cerameg sylfaenol neu i gyfranogwyr sy’n dychwelyd y cyfle i roi cynnig ar brosiect arall ac ehangu ar eu profiad blaenorol.

Darperir cefnogaeth lawn gan Daniel Butler, Technegydd Cerameg PCDDS a cheramegydd proffesiynol. Darperir clai a deunyddiau. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig i sicrhau tiwtora digonol.

LLEOLIAD: Coleg Celf Abertawe PCDDS, Heol De-La Beche, Abertawe, SA1 3EU

Eventbrite - Ceramics |  Serameg

______________________________________________________________________

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio email education@missiongallery.co.uk Darperir deunyddiau, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.


<< Back to Previous Page