Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

the [...] space

  • Header image

Swansea Studios Profilethe [...] space

04 September - 06 October 2018

Established in 1979, Swansea Studios provides thirteen studios on a long-term basis to Swansea based artists as part of its commitment to supporting local emerging practitioners. The group, which reflects the diversity of artists and practices in Swansea, forms an integral part of the artistic community in Swansea, with many of the studio artists being proactive and involved in the various grassroots activities and collectives taking place in the city.

In 2019, Swansea Studios celebrates its 40th anniversary, with an exciting program of events and residencies to mark the occasion. To find out more and for insights into the working processes of Swansea Studios artists, follow @swanseastudios on Instagram.

 

Wedi ei sefydlu yn 1979, mae Stiwdios Abertawe yn darparu un-deg tri stiwdio ar sylfaen hir dymor i artistiaid wedi eu selio yn Abertawe fel rhan o’i ymrwymiad i genfogi ymarferwyr ymddangosiadol lleol. Mae’r grwp, sydd yn adlewyrchu amrywiaeth o artistiaid ac ymarferion, yn ffurfio rhan anhepgor o’r gymuned artistig yn Abertawe, gyda llawer o’r artistiaid stiwdio yn weithiol gan gymryd rhan mewn gweithgareddau ar lawr gwlad a gweithlu o fewn y ddinas.

Mi fydd Stiwdios Abertawe yn dathlu ei benblwydd yn 40 yn 2019, gyda rhaglen cyffrous o ddigwyddiadau a chyfnodau preswyl i farcio’r achlysur. I ddarganfod mwy ac i weld mwy am brosesau gweithio artistiaid Stiwdios Abertawe, dilynwch @swanseastudios ar Instagram.

 

<< Back to Previous Page