Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

the [...] space

  • Header image

Art & Design Foundation UWTSD Residency Outcomesthe [...] space

21 February - 02 April 2017

A unique opportunity given to selected Art & Design Foundation students at Swansea College of Art UWTSD to experience, engage and respond to Swansea International Festival, a two- week city-wide celebration of music. They were asked to develop work in response to the Festival and these are the outcomes of that residency.

Cy e unigryw i fyfyrwyr dethol Cwrs Celf a Dylunio Coleg Celf Abertawe UWTSD i bro , chymysgu ac ymateb
i Ŵyl Ryngwladol Abertawe, dathliad cerddoriaeth pythefnos ar hyd y ddinas. Fe ofynnwyd iddynt ddatblygu gwaith yn ymateb i’r Ŵyl a dyma ganlyniadau’r cyfnod preswyl. 

<< Back to Previous Page