Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

Maker in Focus

  • Header image

Nia RistMaker in Focus

17 October - 17 November 2018

Nia Rist is a screen printer and textile designer specialising in graphical hand printed products for the contemporary interior market. Her products range from handprinted lampshades, cushions, furniture and accessories, printing both one off bespoke prints and repeated prints within her collection.

With a distinctive graphical style, she uses collaging as the basis to her ideas, which is then translated directly onto fabric using handout stencils. Serendipity often plays a leading role within her practice, composing her print as she goes, allowing her freedom to play.

Screen printing has always resides within the heart of Nia’s practice, using the process to celebrate the relationship between graphical oversized motifs and repeated prints in a monochromatic palette. With black being a focal colour palette, it has allowed her to immerse herself with pattern.

 

Argraffwr a dylunydd print i’r farchnad gyfoes fewnol, gan arbenigo mewn cynhyrchion graffigol wedi eu printio a llaw yw Nia Rist. Mae ei chasgliad yn amrywio o gysgodlen, clustogau, dodrefn a chyfwisgoedd wedi’u hargraffu a llaw, gan argraffu printiau unigryw cyfyng a phrintiau ailadroddus.

Gyda steil graffigol unigryw, defnyddia colaj fel sylfaen i’w syniadau, gan eu trawsnewid i ffabrig gyda stensiliau ‘handout’. Mae siawns yn chwarae rhan arweiniol o fewn ei hymarfer, crëir ei phrint fel fe’i cynhyrchir, gan alluogi rhyddid wrth chwarae.

Mae argraffu sgrin yn rhan allweddol o ymarfer Nia, gan ddefnyddio’r broses i ddathlu’r berthynas rhwng motifau graffigol a phrintiau ailadroddus lliw tywyll. Gyda du yn lliw pendant yn ei phalet, gan galluogi iddi drochi’i hun mewn patrwm.

<< Back to Previous Page