Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

The Gallery

  • Header image

With Other EyesEnamel and Photography Exhibition

24 November - 05 January 2019

A Ruthin Craft Centre exhibition, curated by Beate Gegenwart and produced by Gregory Parsons.

‘Photography has changed, expanded and even deluded our perceptions. It is a vessel of memory, yet also a corrective instrument thereof.

It testifies to the disappearance of things, to the ‘state of the world in our absence’ while at the same time producing images that simulate reality.’ Jean Baudrillard

With Other Eyes brings together a diverse range of international artists and makers, who include photography as an element in their work and who, through this engagement, contribute to the on-going discourse on photographic representation in the applied arts.

Photography is situated in the complex space of perceived reality and awareness, yet is inherently shaped by subjectivity, capturing images through the lens of memory, experience and personal interpretation.

The exhibition illustrates the maker’s individual approach to photography, examining the union between making and the photographic image in its widest sense. It captures a glimpse of the creative possibilities resulting from such hybrid practice.

The selected artists work in very different scales, ranging from jewellery to large-scale installation, and all artists work in metal. For some makers, photography occupies a central role in their practice, while for others it is a parallel medium, exhibited alongside the work or a hidden research tool providing the ‘other eye’ that embodies the photo object into the work.

The makers utilise a multitude of approaches to integrate the photo image into the work. Some of the techniques include using the moving image alongside the installation (Peters) photo-etching on silver, stainless steel, zinc (Speckner, Gegenwart); kiln-fusing into glass and enamel (Haydon, Speckner, Schaupp, de Vries Winter, Cameron, Walz); re-imagining the photograph in enamel or metal (Wiesmann, Maierhofer, Carnac/Gates, Ishikawa, Juzu, Veit) pigment printing digital images directly onto steel (Hart); encasing photographic imagery in resin (Hannon, Gianocca) or partially obscuring the image under alabaster (Puig Cyuas).

 


 

 Llygaid Eraill
Enamel a Ffotograffiaeth
Curadur: Beate Gegenwart Cynhyrchydd: Gregory Parsons

‘Mae ffotograffiaeth wedi newid, wedi ehangu a hyd yn oed twyllo ein canfyddiadau. Mae’n llestr cof, ac eto’n arf cywirol o hynny hefyd.

Mae’n tystiolaethu diflaniad pethau, ‘cyflwr y byd yn ein habsenoldeb’ a’r un pryd yn cynhyrchu delweddau sy’n efelychu realaeth.’

Jean Baudrillard

Daw  Llygaid Eraill ag ystod amrywiol o artistiaid a gwneuthurwyr rhyngwladol at ei gilydd. Bydd y bobl hynyn cynnwys ffotograffiaeth fel elfen yn eu gwaith a thrwy’r ymgysylltiad hwn, byddant yn cyfrannu at y sgwrs barhaus ar gynrychioliad ffotograffig yn y celfyddydau cymhwysol.

Fe leolir ffotograffiaeth yn y gofod cymhleth o realaeth ac ymwybyddiaeth ymddangosiadol, eto caiff ei llunio’n hanfodol gan oddrychedd, cipio delweddau drwy lens cof, profiad a dehongliad personol.

Mae’r arddangosfa’n darlunio dull unigol y gwneuthurwr o ran ffotograffiaeth, yn archwilio’r undeb rhwng gwneud a’r ddelwedd ffotograffig yn yr ystyr ehangaf. Mae’n cipio cipolwg o’r posibiliadau creadigol sy’n ganlyniad i arfermor gymysgryw.

Bydd yr artistiaid a ddewiswyd yn gweithio ar raddfeyddgwahanol iawn, yn amrywio o emwaith i osodiadau arraddfa fawr, ac mae’r artistiaid i gyd yn gweithio mewn metel. I rai gwneuthurwyr, bydd ffotograffiaeth yn hawlio rôl ganolog yn eu harfer ac i eraill mae’n gyfrwng paralel, yn cael ei arddangos ochr-yn-ochr â’r gwaith neu’n arf ymchwil cudd sy’n darparu’r ‘llygad arall’ sy’n ymgorffori gwrthrych y ffotograff yn y gwaith.

Bydd y gwneuthurwyr yn defnyddio llu o ddulliau i integreiddio delwedd y ffotograff yn y gwaith. Mae rhai o’r dulliau’n cynnwys defnyddio’r ddelwedd sy’n symud ochr- yn-ochr â’r gosodiad (Peters), ffoto-ysgythru ar arian, dur gwrthstaen, sinc (Speckner, Gegenwart); odyn-ymdoddi i mewn i wydr ac enamel (Haydon, Speckner, Schaupp, de Vries Winter, Cameron, Walz); ail-ddychmygu’r ffotograff mewn enamel neu fetel (Wiesmann, Maierhofer, Carnac/ Gates, Ishikawa, Juzu, Veit, Bottomley) argraffu pigment delweddau digidol yn uniongyrchol ar ddur (Hart); amglorio delweddaeth ffotograffig mewn resin (Hannon, Gianocca) neu guddio’r ddelwedd yn rhannol dan alabastr (Puig Cyuás).

Image/Delwedd: Rebecca Hannon

<< Back to Previous Page