Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

For Children

  • Header image

Painted Pinch Pot Tea SetChildren's Workshop

01 March - 02 March 2019

11am- 1pm | £12 | Suitable for ages Ages 7+

Day 1 of this workshop will teach basic pinching techniques to produce a teapot, cup and saucer set. Day 2 will be for adding colour and design elements including a touch of gold paint, taking inspiration from our current exhibition Seen and Unseen by Ingrid Murphy.

Eventbrite - Painted Pinch Pot Tea Set | 2 day Children's Workshop

For further information please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on 01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk

Materials are provided, limited places, booking is essential. Please bring a packed lunch and inform us of any access requirements, allergies or medical conditions. 

Llestri Te Crochenwaith Pinsiad wedi’u Paentio | Gweithdy Plant

1 Mawrth – 2 Mawrth

11yb – 1yp | £12 | Yn addas i 7+ oed

Bydd Diwrnod 1 y gweithdy hwn yn dysgu technegau pinsio sylfaenol i greu tebot, cwpan a soser. Bydd Diwrnod 2 ar gyfer ychwanegu elfennau dylunio a lliw gan gynnwys twtsh o baent aur, gan dynnu ysbrydoliaeth o’n harddangosfa gyfredol Gweledig ac Anweledig gan Ingrid Murphy.

Eventbrite - Painted Pinch Pot Tea Set | 2 day Children's Workshop

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio email education@missiongallery.co.uk

Darperir deunyddiau, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.<< Back to Previous Page