For Children

  • Header image

Clay Animal FacesChildren's Workshop

19 April - 19 April 2019

 11am- 1pm | £6 | Suitable for ages Ages 7+

Whether you want to make an animal face or monster, a clay fish dish or a pet portrait. We will show you how to make a base for your design and how to put together a fabulous clay face of your choice. Join us for a fun day of clay making!

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

For further information please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on 01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk

Materials are provided, limited places, booking is essential. Please inform us of any access requirements, allergies or medical conditions.


Wynebau Anifeiliaid o Glai.

19 Ebrill

11yb - 1yp | £6 | Addas i blant 7+ oed

P’un a ydych am wneud wyneb anifail neu fwystfil, dysgl bysgodyn o glai neu bortread o anifail anwes, byddwn yn dangos i chi sut i wneud sylfaen i’ch cynllun a sut i roi at ei gilydd wyneb clai gwych o’ch dewis. Ymunwch â ni am ddiwrnod hwyliog o greu gyda chlai!

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio email education@missiongallery.co.uk

Darperir deunyddiau, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.

<< Back to Previous Page