For Adults

  • Header image

Surface Pattern DesignAdult Workshop

26 January - 26 January 2019

10.30am – 3.30pm | £25 (Discount available for Friends of Mission Gallery and previous workshop attendees) | Suitable for ages 16+

This workshop offers an intense introductory day to experimental textile design, led by Swansea College of Art tutor Anna Lewis and assisted by Surface Pattern Design degree students within the department. You will be shown some inspiring textile designs to start the day and then be taken through a series of experimental pattern and motif drawing development processes, followed by stencil design and open screen printing where you will be able to colour and print your samples. Feel free to bring specific fabrics to work with if desired. All materials will be provided otherwise.

LOCATION: UWTSD-Swansea College Of Art, De-La Beche Street, Swansea, SA1 3EU

Eventbrite - Surface Pattern Design (Textile Design) with Anna Lewis | Adult Workshop

 

For further information please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on 01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk Materials are provided, limited places, booking is essential. Please bring a packed lunch and inform us of any access requirements, allergies or medical conditions. 

10.30yb – 3.30yp | £25 (Gostyngiad ar gael i Gyfeillion Oriel Mission a mynychwyr gweithdai blaenorol) | Addas i 16+ oed

Mae’r gweithdy hwn yn cynnig diwrnod dwys i’ch cyflwyno i ddulliau arbrofol o ddylunio tecstilau dan arweiniad y tiwtor Anna Lewis o Goleg Celf Abertawe gyda chymorth myfyrwyr sy’n dilyn y radd mewn Dylunio Patrwm Arwynebau yn yr adran. I ddechrau’r diwrnod, bydd rhai dyluniadau tecstilau ysbrydoledig yn cael eu dangos i chi ac wedyn fe’ch arweinir drwy gyfres o brosesau datblygu arbrofol o arlunio patrymau a motiffau i’w dilyn gan ddylunio stensiliau a sgrin-brintio agored lle gallwch liwio a phrintio’ch samplau. Croeso i chi ddod â defnyddiau penodol i weithio â nhw os dymunwch. Darperir yr holl ddeunyddiau fel arall.

LLEOLIAD: PCYDDS-Coleg Celf Abertawe, Stryd De-La Beche, Abertawe, SA1 3EU

Eventbrite - Surface Pattern Design (Textile Design) with Anna Lewis | Adult Workshop

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio education@missiongallery.co.uk Darperir deunyddiau, nifer y lleoedd yn gyfyngedig, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.

 

<< Back to Previous Page