Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

the [...] space

  • Header image

Carmarthen School of Art Lecturersthe [...] space

24 November - 05 January 2019

In this, these individual practitioners demonstrate the ethos of the School. Its commitment to and national reputation for specialist skills based delivery coupled with intellectual engagement to heighten the communicative value of work produced. All engage with social, creative and cultural developments and the changing needs of its students, industry and wider community.

As a small Art School staff and students can easily communicate and collaborate across departments and all, are influenced by this highly, technical, flexible and creative environment.

 

Yn hyn o beth, mae’r artistiaid unigol yma’n dangos ethos yr Ysgol – ei hymrwymiad i ddarpariaeth sy’n seiliedig ar sgiliau arbenigol a’i henw da amdani’n genedlaethol, wedi’i chyplysu ag ymgysylltiad deallusol i ychwanegu at werth y gwaith a gynhyrchir o ran cyfathrebu. Mae pob un yn ymgysylltu â datblygiadau cymdeithasol, creadigol a diwylliannol ac anghenion newidiol ei fyfyrwyr, diwydiant a’r gymuned ehangach.

A hithau’n ysgol gelf fechan, gall y staff a myfyrwyr gyfathrebu a chydweithredu’n hawdd ar draws adrannau ac mae’r amgylchedd hynod dechnegol, hyblyg a chreadigol yma’n dylanwadu ar bawb.

<< Back to Previous Page