Residencies

  • Header image
  • Header image
  • Header image
  • Header image
  • Header image
  • Header image

Ephemeral Coast: ResponseArt & Design Foundation Lecturers | Offsite at the National Waterfront Museum

09 September - 29 October 2017


'Ephemeral Coast links coastal spaces internationally, including Wales, Mauritius, the USA, and Canada. Working with an array of artists, climate change scientists and thinkers from the humanities, the project seeks to develop a nexus of understanding between art, empathy, and the degradation of the ocean.' 

Ephemeral Coast is curated by Celina Jeffery, University of Ottawa, Canada

www.ephemeralcoast.com 

We are observers and recorders of the world around us. Living, working and teaching in Swansea, a city by the sea, we have a particular awareness of the intersection of the natural world and the political and social imperatives of the locality. The Foundation team will offer a range of responses, to connect with the ideas that Ephemeral Coast explores and create a link to the project for our students. 


The Art & Design Foundation course has a team seven permanent staff: Kath Clewett, Bella Kerr, Tim Stokes, Anthony Arrowsmith, Terri Saunders, Shellie Holden and Anna Lewis. Teaching across the range of disciplines within art and design, the team are practitioners in 3D design, fine art, animation and moving image, photography and fashion/textiles, and this diversity of practices, with evidence of our shared concerns with drawing, process and material language, is reflected our regular group exhibitions.


The Cert HE: Art & Design Foundation course is the first step for students pursuing a career in art and design. Introductions to a range of disciplines and broad experimentation start students on the journey towards specialization, application for further study and the production of a body of work compiled as a coherent portfolio.Rydym ni’n arsylwyr a chofnodwyr y byd o’n hamgylch. Yn byw, gweithio a dysgu yn Abertawe, dinas ger y mor, mae gennym ymwybyddiaeth penodol o’r croesdoriad rhwng y byd naturiol a nodweddion gorchmynnol gwleidyddol a chymdeithasol ardal. Bydd y tim Celf Sylfaen yn cynnig amrywiaeth o ymatebion, i gysylltu gyda’r syniadaeth archwilia Ephemeral Coast a chreu cysylltiad i’r prosiect i’n myfyrwyr.

Mae gan y cwrs Celf a Dylunio Sylfaen tim o saith aelod parhaol: Kath Clewett, Bella Kerr, Tim Stokes, Anthony Arrowsmith, Terri Saunders, Shellie Holden a Anna Lewis. Gan ddysgu ar draws nifer o ddisgyblaethau o fewn celf a dylunio, mae’r tim yn ymaferwyr yn nylunio 3D, celf gaen, animeiddio a delwedd symudol, ffotograffiaeth a fasiwn/tecstilau, a fe adlewyrchir amrywiaeth yr ymarferion yma, gyda tystiolaeth o’n hystyriaeth rhanedig yn arlunio, proses a iaith deunydd, yn ein harddangosfeydd grwp rheolaidd.

Cam cyntaf yw’r Tyst AU: Celf a Dylunio i fyfyrwyr sydd yn edrych am gyrfa yng nghelf a dylunio. Dechreua’r cyflwyniad i amrywiaeth o ddisgyblaethau ac arbrofi eang myfyrwyr ar y daith tuag at arbenigedd, ceisiadau i astudiaeth bellach a chynhyrchiad corff o waith i bortffolio cyflynol.

 << Back to Previous Page