The Maker

  • Header image

Rosie CurrieMaker in Focus

09 September - 15 October 2017

 

Rosie Currie is a former Glasgow School of Art Silversmithing & Jewellery student. Her series ‘Universal Objects’ is a series of playful objects inspired by everyday, handheld tools and industrial forms. Each object has been carefully considered and assembled by hand and drawing has been used in tandem with making to influence the final outcomes and explore each form more closely. Drawing inspiration from various art and design backgrounds has provided her work with an interdisciplinary angle that invites discussion and conversation between fine art and design.

 


 

Myfyriwr cynt Gwaith Arian a Gemwaith Ysgol Gelf Glasgow yw Rosie Currie. Mae ei chyfres ‘Gwrthrychau Cyffredin’ yn gyfres o wrthrychau chwareus a ysbrydolwyd gan offer llaw bob dydd a ffurfiau diwydiannol. Mae pob darn wedi ei ystyried a’i adeiladu gyda llaw a defnyddir arlunio wrth ochr y gwneud i ddylanwadu’r canlyniadau terfynol ac archwilio bob ffurf yn agosach. Gan gymryd ysbrydoliaeth o gefndiroedd celf a dylunio amrywiol fe ddarparir hi ongl amlddisgyblaethol sydd yn gwahodd trafodaeth a sgwrs rhwng celf gain a dylunio.

 

 

 

<< Back to Previous Page