Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

Maker in Focus

  • Header image

Paul WearingMaker in Focus

17 February - 18 March 2018

 

I engage with the relationship between nature and culture through the glazed surface and form of coil-built vessels. The vessel is a great symbol of civilisation and echoes the man-made and structural environment in which I live. In contrast to this, naturally occurring textures found within urban and rural environments perpetually interact and alter this order. Surfaces have undergone energetic change and transformation through forces of growth and decay, and it is these events, these moments which affirm life. Such textures can be rendered through volatile and blistering glazes. 

 


 

Rwy’n gweithio gyda’r berthynas rhwng natur a diwylliant trwy arwyneb llathredig a ffurf gwrthrychau adeiladu coil. Mae’r gwrthrych yn symbol arbennig o gwareiddgarwch ac mae’n atseinio’r amgylchedd strwythurol a grëir gan ddyn yr ydym ni’n byw. Yn wrthgyferbyniad i hyn, mae gwead naturiol a ddarganfyddir o fewn tirluniau dinesig a gwledig yn cyfathrebu a newid y drefn. Mae arwynebau wedi profi newidiad a thrawsffurfiad egnïol trwy egni tyfiant a dadfeiliad, a’r digwyddiadau, y munudau yma sydd yn cadarnhau bywyd. Gellid creu’r gwead yma trwy arlliw anweddol a phothellog.

 

 

<< Back to Previous Page