Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

Maker in Focus

  • Header image

Lisa KrigelMaker In Focus

02 February - 02 March 2019

Lisa Krigel is an award winning artist who creates functional sculptural ceramics that explore and develop forms that are found in modern and brutalist construction.  Investigating the relationship between food and architecture, creating a delicate synthesis between form and function, she is currently building stacked ware that when deconstructed introduces theatre to communal dining.

Each stacked tower makes a visual reference to the stark architectural buildings that have inspired its form and a metaphorical reference to the philosophies inherent in designs for a social utopia.

Lisa revels in the parallels to be drawn between the crafting of ceramic and concrete materials, the domestic and the monumental. Each individual piece is hand-thrown from a specially blended stoneware clay that she has developed to achieve a concrete colour and feel, and then meticulously sanded and polished to a smooth finish and high-fired for durability.  Each deconstructed tower reveals an array of plates, cups, dishes and bowls exposing a variety of colourful satin matt glaze interiors, including paprika, orange, stone blue, pale and lime green.

As the focus of intimate meals, dinner parties and celebratory events, where opportunities for storytelling, discussion and debate are created, Lisa’s work comes into its own.

 


 

Artist gwobrwyedig yw Lisa Krigel sydd yn creu cerameg cerfluniol defnyddiol sydd yn archwilio a datblygu ffurfiau a welwyd mewn adeiladwaith modern a moel. Yn archwilio’r berthynas rhwng bwyd a phensaernïaeth, gan greu gwaith sydd yn gwthio’r ffiniau rhwng ffurf a swyddogaeth, gan adeiladu gwaith staciedig sydd yn cyflwyno elfen o theatr i’r weithred o fwyta pan tynnir arwahan.

Mae pob tŵr staciedig yn gyfeiriad gweledol i’r ideoleg iwtopaidd a fu’n tanategu llawer o’r ffurfiau pensaernïol a dyluniadau iwtopia gymdeithasol.

Mwynha Lisa edrych ar y paralelau rhwng crefftio deunyddiau cerameg a choncrit, y domestig a’r enfawr.

Mae pob darn unigol wedi eu taflu a llaw, cymysgedd penodol o glai wedi ei ddatblygu i ddynwared lliw a theimlad concrit, yna’u llyfnhau a’u llafru a’u tanio ar wres uchel am barhauster. Dengys pob tŵr  amrywiaeth o blatiau, cwpanau, dysglau a phowlenni gan arddangos amrywiaeth o liwiau mewnol, gan gynnwys paprika, oren, glaslwyd, gwyrdd pwl a llachar.

Daw gwaith Lisa yn fyw fel ffocws prydau agos, partion swper a digwyddiadau dathlu, gan greu cyfleoedd i adrodd straeon, trafodaeth a dadlau.
 


<< Back to Previous Page