Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

Maker in Focus

  • Header image

Graduate ShowcaseMaker in Focus

11 August - 29 September 2018

The Jane Phillips Award is a memorial to Jane Phillips (1957-2011) Mission Gallery’s first Director.

Launched at Mission Gallery in 2011, the award is intended as a legacy to Jane’s passion for mentoring and nurturing talent, consistently supporting emerging and early career artists across the Visual and Applied Arts in Wales and beyond.

Mission Gallery has developed a reputation for dynamic and distinctive programming, to present excellence across the visual arts, applied arts and craft, from across Wales and beyond.

For this Graduate Showcase, work is selected from various UK degree shows and New Designers. Focusing on artists, makers and designers who have showcased excellence within their specialised field; highlighting those that are pushing the boundaries of traditional concepts and ideas, blurring the lines between disciplines and celebrating art and craft in all its forms.

 

The selected artists are: 

 

Toni de Jesus, Cardiff School of Art & Design

Silje Syvertsen, Swansea College of Art UWTSD

Amanda Freeman, Carmarthen School of Art & Design

Carys Edwards, Swansea School of Art UWTSD

Emily James, Swansea School of Art UWTSD

Frances Lukins, Cardiff School of Art & Design

Jenny Kate, Cardiff School of Art & Design

Rebecca Oldfield, Cardiff School of Art & Design

Zoe Mara May, Edinburgh School of Art

Ailsa Morrant, Glasgow School of Art

 

To download the Jane Phillips Award Graduate Showcase, please click here

 

Er cof am Jane Phillips (1957 - 2011), Cyfarwyddwr cyntaf Oriel Mission.

Cafodd y wobr Jane Phillips ei greu yn 2011 er cof am Jane Phillips (1957 – 2011) cyfarwyddwr cyntaf Oriel Mission. Mae’r wobr yn gymynrodd i angerdd Jane am

feithrin talent, yn cefnogi’n gyson artistiaid ifanc, ymddangosedig dros gelfyddyd Gweledol a Chymhwysol yng Nghymru
a phellach.

Mae Oriel Mission wedi datblygu enw da am raglen ddeinamig a gwahanredol, i gyflwyno arbenigrwydd ar draws y byd celf weledol, gymhwysol a chrefft, o Gymru ac ymhellach.

Cafodd gwaith eu dewis o nifer o sioeau gradd ar hyd y DU a New Designers i’r Sioe Graddedigion yma. Gan ffocysu ar artistiaid, gwneuthurwyr a dylunwyr sydd wedi dangos arbenigrwydd yn eu maes arbenigol; gan amlygu’r rheini sydd yn gwthio ffiniau cysyniadau a syniadau traddodiadol, gan aflunio’r llinellau rhwng disgyblaethau a dathlu holl ffurfiau celf a chrefft.

 

Yr artistiaid dethol:

 

Toni de Jesus, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Silje Syvertsen, Coleg Celf Abertawe PCYDDS

Amanda Freeman, Ysgol Gelf a Dylunio Caerfyrddin

Carys Edwards, Coleg Celf Abertawe PCYDDS

Emily James, Coleg Celf Abertawe PCYDDS

Frances Lukins, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Jenny Kate, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Rebecca Oldfield, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Zoe Mara May, Ysgol Gelf Caeredin

Ailsa Morrant, Ysgol Gelf Glasgow 

 

I lawrlwytho'r pdf, cliciwch yma

 

Image/Delwedd: Jenny Kate

<< Back to Previous Page