The Gallery

  • Header image

Bunker 2Doug Ashford

30 September - 11 November 2017

 In partnership with Swansea International Festival & Swansea College of Art, UWTSD.

 


6pm - 8pm • Friday 29th September
Private View + Live Musical Response from 'People and Other Diseases'

 

Mission Gallery is delighted to present the work of Brooklyn based artist Doug Ashford in his first solo exhibition in Wales, delivered in partnership with Swansea International Festival.

This new video animation Bunker 2, intersperses news clippings dated from 1982 to 2016 with bands of changing colour. The barrage of images and the black metal that accompanies them, presents an overwhelming concurrence of fact and feeling. As images blend into one another, and the aesthetic connection to colour allows intuition to take over, the work suggest the possibility that our emotions can resist the culture of publicity and reshape notions of progress.

Bunker 2 was first shown in May 2017 at MASS MoCA’s In the Abstract exhibition, which brought together a diverse, multi generational group of artists whose works represented a potent and muscular approach to contemporary abstraction. Doug Ashford is an artist, teacher and writer based in New York. He is Associate Professor at The Cooper Union where he has taught sculpture, design, and interdisciplinary studies since 1989. He is represented by Wilfried Lentz, Rotterdam.

Extract from In the Abstract catalogue essay courtesy of Susan Cross, Curator, MASS MoCA.

www.swanseafestival.org • www.dougashford.info

 


Mewn partneriaeth â Gŵyl Ryngwladol Abertawe a Choleg Celf Abertawe, PCYDDS.


Mae’n bleser gan Oriel Mission gyflwyno gwaith yr artist o Brooklyn Doug Ashford, yn ei arddangosfa unigol cyntaf yng Nghymru, wedi ei ddarparu mewn partneriaeth a Gŵyl Ryngwladol Abertawe.

Mae’r fideo animeiddiedig newydd yma Bunker 2, yn cyfuno darnau newyddion wedi eu dyddio o 1982 i 2016 gyda bandiau newidiol o liw. Mae llif y delweddau a’r metel du sydd yn eu hebrwng, yn cyflwyno cyd-ddealltwriaeth lethol ffaith a theimlad. Fel toddir y delweddau i’w gilydd, galluoga’r cysylltiad estheteg lliw i reddf gymryd drosodd, gan awgrymu’r posibilrwydd gall ein hemosiynau wrthsefyll diwylliant cyhoeddusrwydd ac ail-siapio amcanion datblygiad.

Dengys Bunker 2 yn gyntaf yn Mai 2017 yn arddangosfa MASS MoCA In the Abstract, sydd yn dod a grŵp o artistiaid amrywiol o bob oedran at ei gilydd, gyda gwaith a oedd yn cynrychioli ffordd alluog a chryf i abstractiaeth cyfoes. Artist, athro ac ysgrifennydd yw Doug Ashford sydd wedi ei selio yn Efrog Newydd. Cydymaith Addysg yn Undeb Cooper ydyw lle dysgai cerflunwaith, dylunio, ac astudiaethau amlddisgyblaethol ers 1989. Fe’i cynrychiolir gan Wilfried Lentz, Rotterdam.

Darn testun o draethawd llyfryn In the Abstract, gyda diolch i Susan Cross, Curadur, MASS MoCA.

 

Our New York Season celebrates the strong and on-going connection Mission Gallery has made with New York via Residency Unlimited - building our international programme through programming, partnerships and residencies.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Our New York Season celebrates the strong and on-going connection Mission Gallery has made with New York via Residency Unlimited - building our international programme through programming, partnerships and residencies.

 


 

 

   

 

 

<< Back to Previous Page