The Gallery

  • Header image

Still by Anne Gibbs The Language of Clay

21 January - 26 March 2017

An exhibition in The Language of Clay: A Mission Gallery National Touring exhibition Curated By Ceri Jones 

Anne Gibbs takes the time to stop and contemplate what she sees and experiences. She is minded to observe what often goes unnoticed, be it a tree on a hill we might see every season or a road junction we might pass everyday. Anne recognises the beauty in things and also acknowledges the pain, both often unexpected. Thus in her fine ceramic work we see calm delicacy often contrasted against rough, found objects. A metal pin might perforate a smooth surface, a sharp edge might be left on an object we could otherwise use.

Anne models and casts work in bone china, using a bright palette of colours. The sculptural ceramics she presents, sometimes in pairs and sometimes in large groups, are punctuated with objects she has collected. Anne’s work maps her life journey so far and does so without presuming what we, as viewers, might see in it.

Still is a chance for us to share and celebrate a wonderful new body of work by Anne as it tours to venues across Wales. The exhibition is accompanied by a variety of engagement activities.

 

 

Cymer Anne yr amser i stopio, edrych a myfyrio ar yr hyn mae’n ei weld a phrofi. Mae’n gweld i arsylwi’r hyn sydd yn aml yn cael ei anwybyddu, boed yn goeden ar fryn gwnawn ei weld bob tymor neu gyffordd heol awn heibio bob dydd. Mae Anne yn adnabod y prydferthwch mewn pethau a chydnabod y poen, y ddau’n aml yn annisgwyl. Yn ei gwaith serameg cain gwelwn freuder llonydd yn aml wedi ei gwrthgyferbynnu a gwrthrychau garw, darganfedig. Efallai gwnâi pin metel drywanu arwyneb llyfn, caiff ochr llym ei adael ar wrthrych a fyddai’n cael ei ddefnyddio heblaw am hynny.

Mae Anne yn modelu a chastio’r gwaith yn tsieni asgwrn, gan ddefnyddio palet lliw llachar. Mae’r serameg cerfluniol mae’n ei arddangos, weithiau mewn parau ac weithiau mewn grwpiau mawr, wedi eu hamharu gan wrthrychau mae wedi eu casglu. Mapia gwaith Anne taith ei bywyd hyd yn hyn ac mae’n gwneud hyn heb dybio ar beth welwn ni, y gwylwyr, ynddo.

Cyfle i ni rannu a dathlu corff newydd o waith gan Anne yw Llonydd fel teithia i leoliadau ar draws Cymru. Mae’r arddangosfa yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau cyfrannu.

 

 

 

Touring Schedule

Mission Gallery
21 January - 26 March 2017

Ceramic Gallery (Aberystwyth)
8 April - 11 June 2017

Ruthin Craft Centre
22 July - 24 September 2017

Llantarnam Grange Arts Centre
7 October - 18 November 2017  

 
 
 

<< Back to Previous Page