Events

  • Header image

Ceramics for the Home & GardenAdult Workshop

14 April - 15 April 2018

10.30am - 3.30pm | £60 for two days 14th & 15th April (Discount available for Friends of Mission Gallery and previous workshop attendees) | Suitable for ages 16+

This workshop is led by Daniel Butler and takes place at 
UWTSD Dynevor Campus, De La Beche Street, Swansea, SA1 3EU

Following on from our hugely popular Ceramics for the Kitchen workshop we would like to introduce Ceramics for the Home and Garden.

Whether you have never tried ceramics or have attended one of our previous courses, Ceramics for the Home and Garden will have something for everyone.

With a choice of projects to choose from, this workshop offers the opportunity to learn some basic ceramic techniques for first timers or returning participants looking to try another project and expand on previous experience.

This workshop will focus on texturing, working with sheets of clay, using colours slips for decoration and forming with moulds. There will also be access to the wheels for anyone wanting to try their hand at throwing.

Full support will be provided by Daniel Butler, UWTSD Ceramics Technician and professional ceramicist. Clay and materials provided. Limited spaces to ensure adequate tuition.

Eventbrite - Ceramics for the Home & Garden 


For further information or to book a place please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on

01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk

Materials provided, limited places, booking is essential.

Please bring a packed lunch and inform us of any access requirements, allergies or medical conditions

_______________________________________________________________________________________________

10.30yb – 3.30yp | £60 am ddau ddiwrnod 14eg a 15fed Ebrill (Disgownt ar gael i Ffrindiau Oriel Mission a chyfranwyr gweithdai blaenorol) | Addas ar gyfer oedran 16+

 

Arweinir y gweithdy hwn gan Daniel Butler yn PCYDDS, Campws Dinefwr, Stryd De La Beche, Abertawe, SA1 3EU

 

Yn dilyn ein gweithdy poblogaidd Serameg i’r Gegin hoffwn gyflwyno Serameg I’r Cartref a’r Ardd.

Os ydych erioed wedi ymgeisio ar serameg neu wedi cymryd rhan yn ein cyrsiau blaenorol, mi fydd gan Serameg i’r Cartref a’r Ardd rhywbeth i bawb.

Gydag amrywiaeth o brosiectau i ddewis, cyniga’r gweithdy yma gyfle i ddysgu rhai technegau sylfaenol serameg i’r rheiny sydd yn rhoi cynnig arni am y tro cyntaf neu gyfranwyr blaenorol sydd am geisio prosiect arall ac ehangu ar eu profiad cynt.

Bydd y gweithdy yma yn ffocysu ar wead, gan weithio gyda haenau o glai, a defnyddio slipiau lliw i addurno a ffurfio gyda mowldiau. Bydd hefyd cyfle i roi cynnig ar daflu ar yr olwyn i unrhyw un sydd â diddordeb.

Darparir cefnogaeth lawn gan Daniel Butler, Technegydd Serameg PCYDDS a seramegydd proffesiynol. Darperir clai a defnyddiau. Llefydd yn brin i sicrhau tiwtoriaeth dda.

 

<< Back to Previous Page