Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

For Children

  • Header image

Shell and Rock PaintingFree Children's Workshop

02 August - 02 August 2019

11am- 1pm | FREE | Suitable for ages Ages 7+

Positivity rocks! So we will be painting it forward, by creating a collection of positive messages on rocks and shells. These can then be placed around your house and garden or gifted to a friend or relative.

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

For further information please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on 01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk

Materials are provided, limited places, booking is essential. Please inform us of any access requirements, allergies or medical conditions.


Paentio Cregyn a Cherrig

2 Awst

11yb - 1yp | £6 | Addas i blant 7+ oed

Mae positifrwydd yn rocio! Felly, byddwn ni’n ei hybu drwy baentio casgliad o negeseuon cadarnhaol ar gerrig a chregyn wedi’u hel o draethau lleol. Yna, gallan nhw gael eu gosod o gwmpas y tŷ a’r ardd neu eu rhoi fel anrhegion i ffrind neu berthynas.

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio email education@missiongallery.co.uk

Darperir deunyddiau, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.


<< Back to Previous Page