Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

For Children

  • Header image

Marbling PaperChildren's Workshop

26 July - 26 July 2019

11am- 1pm | £6 | Suitable for ages Ages 7+

Have you ever heard of marbled paper or 'marbling'? Marbling has been used to decorate paper for centuries. The Victorians were particularly fond of it. You may have seen it used on the inside covers of old books. We will spend the day marbling paper and envelopes in all kinds of colours and patterns, experimenting with manipulating the ink on the waters surface and capturing on paper.

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

For further information please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on 01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk

Materials are provided, limited places, booking is essential. Please inform us of any access requirements, allergies or medical conditions.


Marmori Papur

26 Gorffennaf

11yb - 1yp | £6 | Addas i blant 7+ oed

Ydych chi erioed wedi clywed am bapur wedi’i farmori neu farmori? Mae marmori’n cael ei ddefnyddio i addurno papur ers canrifoedd. Roedd pobl Oes Fictoria’n arbennig o hoff ohono. Efallaich bod wedi’i weld yn cael ei ddefnyddio y tu mewn i gloriau hen lyfrau. Byddwn yn treulio’r diwrnod yn marmori papur ac amlenni ym mhob math o liwiau a phatrymau, gan arbrofi â thrin a thrafod yr inc ar wyneb y dŵr a’i ddal ar bapur.

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio email education@missiongallery.co.uk

Darperir deunyddiau, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.<< Back to Previous Page