Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

For Children

  • Header image

Mandala Drawing Free Children's Workshop

31 May - 31 May 2019

11am- 1pm | FREE | Suitable for ages Ages 7+

A mandala is a complex abstract design that is usually circular in form. They generally have one identifiable center point, from which an array of symbols, shapes and forms grow. Learn how to draw a mandala in this inspirational and therapeutic drawing session - although it looks complicated, it's actually quite easy, once you know the steps!

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

For further information please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on 01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk

Materials are provided, limited places, booking is essential. Please inform us of any access requirements, allergies or medical conditions.


Arlunio Mandalâu

31 Mai

11yb - 1yp | AM DDIM | Addas i blant 7+ oed

Fel arfer, cynllun haniaethol cymhleth ar ffurf cylch yw mandala ac iddo un canolbwynt amlwg gyda thoreth o symbolau, siapiau a ffurfiau’n tyfu ohono. Dysgwch sut i arlunio mandala yn y sesiwn arlunio ysbrydoledig a therapiwtig yma – er ei bod yn edrych yn gymhleth, mae’n eithaf hawdd a dweud y gwir unwaith i chi wybod y camau!

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio email education@missiongallery.co.uk

Darperir deunyddiau, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.<< Back to Previous Page