For Children

  • Header image
  • Header image

Fish DishesFree Children's Workshop

05 April - 05 April 2019

11am-1pm | FREE | Suitable for Ages 7+

Come and make a fun functional dish with a fishy personality! Using air drying clay you will be shown how to design and make a dish, with a fish theme- or perhaps another animal or monster of your choice.

This workshop is in partnership with Swansea Learning Festival 1st-6th April 2019.

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

For further information please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on 01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk

Materials are provided, limited places, booking is essential. Please inform us of any access requirements, allergies or medical conditions.

 

11yb – 1yp | £6 | Yn addas i rai 7 oed + 

Dysglau Pysgod

Dewch i wneud dysgl ymarferol a hwyliog sydd â phersonoliaeth bysgodlyd! Gan ddefnyddio clai sy’n sychu yn yr aer, dangosir i chi sut i gynllunio a gwneud dysgl sydd â physgodyn yn thema – neu efallai anifail arall neu fwystfil o’ch dewis.
Mae’r gweithdy mewn partneriaeth â Gŵyl Ddysgu Abertawe 1-6 Ebrill 2019.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio email education@missiongallery.co.uk

Darperir deunyddiau, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.

<< Back to Previous Page