For Children

  • Header image

Embroidery Art and Hand SewingChildren's Workshop

27 April - 27 April 2019

11am- 1pm | £6 | Suitable for ages Ages 7+

This workshop will teach the basics of hand sewing. Learn a range of stitches and then put them into practice making button art, handmade felt keyrings, finger puppets or decorative embroidery art.

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

For further information please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on 01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk

Materials are provided, limited places, booking is essential. Please inform us of any access requirements, allergies or medical conditions.


Gwnïo â llaw.

26 Ebrill

11yb - 1yp | £6 | Addas i blant 7+ oed

Bydd y gweithdy hwn yn dysgu hanfodion gwnïo â llaw. Dysgwch amrywiaeth o bwythau cyn eu rhoi ar waith gan wneud celf fotymau, cylchoedd allweddi ffelt, pypedau bys neu gelf frodwaith addurnol.

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio email education@missiongallery.co.uk

Darperir deunyddiau, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.


<< Back to Previous Page