Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

For Children

  • Header image

Action PaintingChildren's Workshop

27 July - 27 July 2019

11am- 1pm | £6 | Suitable for ages Ages 7+

This workshop has a little bit of everything. On offer to experiment with will be drip painting, shaving foam, rubber bands and bubble wrap rolling pins all of which can be used to make brilliant action painted abstract art!

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

For further information please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on 01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk

Materials are provided, limited places, booking is essential. Please inform us of any access requirements, allergies or medical conditions.


Paentio Byrfyfyr

27 Gorffennol

11yb - 1yp | £6 | Addas i blant 7+ oed

Mae tipyn o bopeth i’w gael yn y gweithdy yma. Ar gynnig i arbrofi gyda nhw bydd paentio diferol, ewyn eillio, bandiau rwber a rholbrennau swigod lapio y gall pob un gael ei ddefnyddio i wneud celfyddyd haniaethol fyrfyfyr â phaent.

Eventbrite - Clay Animal Faces | Children's workshop

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi, ar 01792 652016 neu e-bostio email education@missiongallery.co.uk

Darperir deunyddiau, nifer cyfyngedig o leoedd, rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.


<< Back to Previous Page