Subscribe to postal mailing list

the [...] space

  • Header image

Adele Vye Ephemeral Coast

04 April - 21 May 2017

Adele Vye grew up in Port Talbot, South Wales and studied Fine Art at Oxford Brooks University. Vye is based from her studio in Swansea as well as working out in the field. Her site-specific explorations respond to the artists timely questions and take the form of documented actions. Vye was awarded the John Brookes Memorial Prize for Fine Art in 2005 and Welsh Artist of The Year for Time Based Media in 2009.


Image: Adele Vye, I leave you with this (The Copper Works Series), 2015. Commissioned for The Book Project by Glynn Vivian


Tyfodd Adele Vye i fyny ym Mhort Talbot, De Cymru ac fe astudiodd Celf Gain ym Mhrifysgol Oxford Brooks. Mae Vye wedi ei selio yn ei stiwdio yn Abertawe ynghyd a gweithio allan ar faes. Ymateba ei archwiliadau safle-benodol i gwestiynau amserol artistiaid ac maent yn cymryd ffurf gweithredoedd dogfennol. Fe wobrwywyd Vye gyda’r Wobr John Brookes am Gelf Gain yn 2005 ac Artist y Flwyddyn Cymru am Gyfrwng Amser yn 2009.


Delwedd: Adele Vye, I leave you with this (The Copper Works Series), 2015. Comisiynwyd i’r Prosiect Llyfr gan Glynn Vivian
 

Ephemeral Coast, www.ephemeralcoast.com is a curatorial research project led by Celina Jeffery. It brings together artists, writers and climate change experts to explore how curating can advance consideration of coastal climate change.

Ephemeral Coast identifies the coastline as a site and indicator of the radical shifts in geography literally taking place now as a result of environmental change. It proposes that curating contemporary art is a unique process through which we may discover, analyze, and re-imagine the emotive discourses surrounding these ecological and cultural transformations.

Prosiect ymchwil curadurol yw Ephemeral Coast, www.ephemeralcoast.com wedi ei arwain gan Celina Jeffery. Daw ag artistiaid, ysgrifenwyr a gwyddonwyr newid hinsawdd at ei gilydd i archwilio sut all curadu ddatblygu ystyriaeth o newidiad hinsawdd arfordirol.

Nod Ephemeral Coast yw adnabod yr arfordir fel lleoliad a dangosydd newidiadau daearyddol eithafol sydd yn cymryd lle o ganlyniad i newid amgylcheddol. Mae’n amcanu fod curadu celf gyfoes yn broses unigryw lle efallai gwnawn ni ddarganfod, dadansoddi, ac ail-ddychmygu’r cwestiynu emosiynol sydd yn amgylchynu’r trawsffurfiad ecolegol a diwylliannol yma.

 

Download a map to accompany this series of exhibitions here:

Ephemeral Coast: South Wales Exhibition Map - English

Ephemeral Coast: South Wales Exhibition Map - Welsh

 

 

 

<< Back to Previous Page