Subscribe to postal mailing list

Residencies & Offsite

  • Header image

Art & Design Foundation UWTSD Residency OutcomesNational Waterfront Museum

18 February - 02 April 2017

In partnership with Swansea International Festival & Jane Phillips Award 2016
 
Jenny Alderton, Tony Alexander, Chloe Brown, Kay Byrne, Dee, Adele Gerke, Jen Graham, Simon Jones, Jane Pagler, Charlotte Pendrick-Case, Roberto Pierri, Owen Rees, Carmen San-Miguel, Jude Sked, Michelle Smith, Tracey Walmsley, Matthew Walters

Selected Art & Design Foundation students at Swansea College of Art UWTSD developed work at our residency space during October and November 2016.

It was a chance for them as a group to experience, engage and respond to Swansea International Festival, a two-week city-wide celebration of music. The outcomes of the residency will be exhibited at both Mission Gallery and our partners, the National Waterfront Museum.

 

***

 

Mewn Partneriaeth gyda Gŵyl Ryngwladol Abertawe a Gwobr Jane Phillips 2016

Jenny Alderton, Tony Alexander, Chloe Brown, Kay Byrne, Dee, Adele Gerke, Jen Graham, Simon Jones, Jane Pagler, Charlotte Pendrick-Case, Roberto Pierri, Owen Rees, Carmen San-Miguel, Jude Sked, Michelle Smith, Tracey Walmsley, Matthew Walters

Datblygodd grŵp dethol o fyfyrwyr Cwrs Celf a Dylunio Sylfaen Coleg Celf Abertawe PCYDDS waith yn ein gwagle cyfnod preswyl yn ystod Hydref a Thachwedd 2016.

Cyfle iddynt fel grŵp brofi, cyfrannu ac ymateb i ŵyl Ryngwladol Abertawe, dathliad cerddoriaeth pythefnos ar hyd y ddinas. Bydd canlyniadau’r cyfnod preswyl yn cael eu harddangos yn Oriel Mission a gyda’n partner, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

<< Back to Previous Page