Subscribe to postal mailing list

Maker in Focus

  • Header image

Ann JordanEphemeral Coast

04 April - 21 May 2017

Ann Jordan is a Fine Artist who creates site specific works often related to either the urban or rural landscapes using a variety of handcrafted techniques. Strata is made from naturally coloured fleeces of Welsh sheep and represents the fragility of our coastline. Erosion whether through continental drift, natural elements or manmade interventions will often reveals the beauty of the underlying folds and layers of geology.

Ann has exhibited throughout Wales and beyond, including Venice, France and Colorado. She is a Founder Director of Elysium Gallery in Swansea.

Ann has been awarded grants from the ACW, Swansea Dylan Thomas Centenary Fund and the Brecon Beacon National Park Authority Regeneration Fund for her seminal work cwtch located on the Black Mountain.

 

Artist cain yw Ann Jordan sydd yn creu darnau safle penodol sydd yn aml yn cysylltu naill ai gyda thirluniau dinesig neu wledig gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau wedi eu crefftio gyda llaw. Crëir Strata o gnu defaid Cymreig wedi eu lliwio’n naturiol a chynrychiola breuder ein harfordir. Dengys yn aml gan erydiad naill ai trwy ddrifft cyfandirol, elfennau naturiol neu chyfryngwaith gwnaed gan ddyn prydferthwch plygiadau a haenau daearegaeth.

Mae Ann wedi arddangos yng Nghymru ac ymhellach, gan gynnwys Venice, Ffrainc a Cholorado. Mae’n Gyfarwyddwr seiliadol Oriel Elysium yn Abertawe.

Mae Anne wedi ei gwobrwyo gyda grantiau o Gyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Dylan Thomas Abertawe a Chronfa Awdurdod Adnewyddiant Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

 


 

Ephemeral Coast, www.ephemeralcoast.com is a curatorial research project led by Celina Jeffery. It brings together artists, writers and climate change experts to explore how curating can advance consideration of coastal climate change.

Ephemeral Coast identifies the coastline as a site and indicator of the radical shifts in geography literally taking place now as a result of environmental change. It proposes that curating contemporary art is a unique process through which we may discover, analyze, and re-imagine the emotive discourses surrounding these ecological and cultural transformations.

Prosiect ymchwil curadurol yw Ephemeral Coast, www.ephemeralcoast.com wedi ei arwain gan Celina Jeffery. Daw ag artistiaid, ysgrifenwyr a gwyddonwyr newid hinsawdd at ei gilydd i archwilio sut all curadu ddatblygu ystyriaeth o newidiad hinsawdd arfordirol.

Nod Ephemeral Coast yw adnabod yr arfordir fel lleoliad a dangosydd newidiadau daearyddol eithafol sydd yn cymryd lle o ganlyniad i newid amgylcheddol. Mae’n amcanu fod curadu celf gyfoes yn broses unigryw lle efallai gwnawn ni ddarganfod, dadansoddi, ac ail-ddychmygu’r cwestiynu emosiynol sydd yn amgylchynu’r trawsffurfiad ecolegol a diwylliannol yma.

 

Download a map to accompany this series of exhibitions here:

Ephemeral Coast: South Wales Exhibition Map - English

Ephemeral Coast: South Wales Exhibition Map - Welsh

 

<< Back to Previous Page