Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

Maker in Focus

  • Header image

Ann JordanEphemeral Coast

04 April - 21 May 2017

Swansea based Ann Jordan is a Fine Artist who creates sculptures, mainly in textiles that currently relate to the topology of costal and rural landscapes. These pieces are made from Welsh sheep fleeces which in themselves evoke a sense of local identity and place. Age old techniques and processes are integral to the physical body of the work that addresses issues within a contemporary context.

Bed Rock, 2017 emulates the geological strata of an eroding cliff-face caused by the forces of nature and the rise in sea levels due to global warming, exacerbated  by human activities. Here the softness of the wool, woven and felted, alludes to the fragile nature of our planet. This work has been especially made to relate to and be shown during the Ephemeral Coast exhibition.

Ann has exhibited throughout Wales and beyond, including Venice, France and Colorado. She is a Founder Director of Elysium Gallery in Swansea. Ann has been awarded grants from the ACW, Swansea Dylan Thomas Centenary Fund and the Brecon Beacon National Park Authority Regeneration Fund for her seminal work cwtch located on the Black Mountain.

____________________________________________________________________________________

Artist celf gain sydd yn creu cerfluniau, gan amlaf mewn tecstilau sydd yn cysylltu â thopoleg tirluniau arfordirol a gwladol, yw Ann Jordan sydd wedi ei selio yn Abertawe. Mae’r darnau yma wedi eu creu o gnu gwlân defaid Cymreig sydd yn eu hunain yn dwyn i gof syniad o hunaniaeth genedlaethol a lleoliad. Mae technegau a phrosesau yn integraidd i’r corff o waith ffisegol yma sydd yn cyfeirio at bynciau o fewn cyd-destun cyfoes.

Efelycha Bed Rock, 2017 strata daearyddol gwyneb craig sydd yn erydu o ganlyniad i rymoedd natur a’r codiad yn lefel mor o achos cynhesu byd-eang, wedi ei wneud yn waeth gan weithredoedd dynol. Yma mae meddalwch y gwlân, wedi ei wehyddu a ffeltio, yn cyfeirio at natur fregus ein planed. Mae’r gwaith yma wedi ei greu’n benodol i gysylltu â’i arddangos yn ystod arddangosfa Ephemeral Coast.

Mae Ann wedi arddangos yng Nghymru ac ymhellach, gan gynnwys Venice, Ffrainc a Cholorado. Mae’n Gyfarwyddwr seiliadol Oriel Elysium yn Abertawe. Mae Anne wedi ei gwobrwyo gyda grantiau o Gyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Dylan Thomas Abertawe a Chronfa Awdurdod Adnewyddiant Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

 


 

Ephemeral Coast, www.ephemeralcoast.com is a curatorial research project led by Celina Jeffery. It brings together artists, writers and climate change experts to explore how curating can advance consideration of coastal climate change.

Ephemeral Coast identifies the coastline as a site and indicator of the radical shifts in geography literally taking place now as a result of environmental change. It proposes that curating contemporary art is a unique process through which we may discover, analyze, and re-imagine the emotive discourses surrounding these ecological and cultural transformations.

Prosiect ymchwil curadurol yw Ephemeral Coast, www.ephemeralcoast.com wedi ei arwain gan Celina Jeffery. Daw ag artistiaid, ysgrifenwyr a gwyddonwyr newid hinsawdd at ei gilydd i archwilio sut all curadu ddatblygu ystyriaeth o newidiad hinsawdd arfordirol.

Nod Ephemeral Coast yw adnabod yr arfordir fel lleoliad a dangosydd newidiadau daearyddol eithafol sydd yn cymryd lle o ganlyniad i newid amgylcheddol. Mae’n amcanu fod curadu celf gyfoes yn broses unigryw lle efallai gwnawn ni ddarganfod, dadansoddi, ac ail-ddychmygu’r cwestiynu emosiynol sydd yn amgylchynu’r trawsffurfiad ecolegol a diwylliannol yma.

 

Download a map to accompany this series of exhibitions here:

Ephemeral Coast: South Wales Exhibition Map - English

Ephemeral Coast: South Wales Exhibition Map - Welsh

 

<< Back to Previous Page