Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

Exhibitions

  • Header image

Justine Allison 'Shifting Lines'The Language of Clay: Part Two

13 January - 04 March 2018

Curated by Ceri Jones

Mission Gallery is pleased to continue its series of ceramic touring exhibitions. Following the success of part one, The Language of Clay: Part Two comprises three further solo exhibitions of work by three Wales based ceramic artists, each with a dynamically different approach to making. 

Justine Allison “I grew up, worked and lived in a busy part of London, and my work reflected that, as I drew inspiration from city life, (buildings, streets, windows, sounds). I now live and work in rural Wales, and encounter a different range of stimuli and exciting new chapters of exploration are opening up every day…”

Since leaving college in 1998, Justine Allison has been working solely with hand built porcelain - creating semi functional pieces. Her work addresses the boundaries between function and decoration. Justine looks at objects that are used on a daily basis; like the form of a jug and create pieces that move away from function and are more concerned with the aesthetic and the visual. Her work is very much concerned with the simplicity and beauty of the clay and incorporating pattern and texture as well as glaze to create subtle, unique variations. Thinness and movement are very important in each piece. Justine is also fascinated by the transforming effect of light on the physical properties of porcelain. When a simple object is illuminated from within, subtle details become apparent and an 'atmosphere' is created that transcends the object's mere functionality.

The Language of Clay is organised by Mission Gallery in Swansea and is delivered in partnership with Ruthin Craft Centre, Llantarnam Grange Arts Centre and Aberystwyth Ceramic Gallery. The initiative is funded by the Arts Council of Wales and curated by Ceri Jones.

 

For more information on the project, please click here

Photography by Toril Brancher
Curadwyd gan Ceri Jones

 

Maen bleser gan Oriel Mission barhau ei gyfres o arddangosfeydd teithiol serameg. Yn dilyn llwyddiant rhan un, mae Iaith Clai: Rhan Dau yn cynnwys tair arddangosfa bellach o waith gan dri artist serameg a seliwyd yng Nghymru, oll gyda ffyrdd gwahanol iawn o greu.

 

“Tyfais i fyny, gweithio a byw mewn rhan brysur o Lundain, ac mae fy ngwaith yn adlewyrchu hyn, gan fy mod yn cymryd ysbrydoliaeth o fywyd dinesig, (adeiladau, strydoedd, ffenestri, synau). Rwyf fi nawr yn byw yng Nghymru wledig, ac yn profi ystod wahanol o gymelliadau ac mae penodau newydd cyffroes yn agor yn ddyddiol…” Justine Allison

 

Ers gadael coleg, mae Justine wedi gweithion benodol gyda phorslen adeiladu a llaw - gan greu darnau lled ddefnyddiol. Cyfeiriai gwaith tuag at y ffiniau rhwng defnydd ac addurn. Edrycha Justine ar wrthrychau a ddefnyddir yn ddyddiol; er enghraifft ffurf jwg a chreu darnau sydd yn symud i ffwrdd o swyddogaeth ac sydd yn ymdrin mwy gydag estheteg ar gweledol. Mae ei gwaith yn edrych ar symlder a phrydferthwch clai gan gyfuno patrwm a gwead ynghyd a gwydredd i greu amrywiaethau tawel, unigryw. Mae teneuder a symudiad yn bwysig o fewn pob darn. Mae gan Justine ddiddordeb yn effaith trawsnewidiol golau ar briodoleddau ffisegol porslen. Pan oleuir gwrthrych syml or tu fewn, daw manylion craff ir golwg a chrëir awyrgylch sydd yn croesi swyddogaeth y gwrthrych.

Trefnir Iaith Clai gan Oriel Mission yn Abertawe ac fe’i ddarparir mewn partneriaeth â Chanolfan Grefft Rhuthun, Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange ac Oriel Serameg Aberystwyth. Ariennir y prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru a’i guradu gan Ceri Jones.

 

Am fwy o wybodaeth ar y prosiect, cliciwch yma 

Ffotograffiaeth gan Toril Brancher

 


 
 

<< Back to Previous Page