Subscribe to postal mailing list

Mission Gallery would like to acknowledge and thank the following funders, organisations and individuals, for their assistance, collaboration and partnerships. Their invaluable support has helped to ensure Mission Gallery's continued success.

 

***

 

Hoffai Oriel Mission cydnabod a diolch yr arianwyr, sefydliadau ac unigolion canlynol, am eu cymorth, cydweithrediad a phartneriaeth. Mae eu cefnogaeth amhrisiadwy wedi helpu sicrhau llwyddiant Oriel Mission.

 

 
   
     
   
 
   
   

 
   
Situation/Material/Ocean

Situation/Material/OceanEphemeral Coast

08 Apr - 04 Jun 2017

More Info
Raising the Bar Exhibition

Raising the Bar ExhibitionNeath Port Talbot, Swansea & Carmarthen FE Students

17 Jun - 16 Jul 2017

More Info
Mission is 40

Mission is 40Exhibition

29 Jul - 17 Sep 2017

More Info