Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

 mission gallery with banners 2013


About Mission Gallery

Mission Gallery has developed a reputation for dynamic and distinctive programming, to present excellence across the visual arts, applied arts and craft, from across Wales and beyond.

With exhibition space, craft space, learning space, events, residency opportunities and more. Mission Gallery provides the local and wider community with opportunities to develop their understanding and knowledge of art. Mission Gallery offers a collective experience in which visitors can immerse themselves in; exhibitions that take risks and push the boundaries of visual art; the opportunity to purchase cutting edge design and contemporary craft and engage in friendly conversation with art led individuals. Mission Gallery seamlessly provides raw creative energy, an exceptional place to shop for every price range, and a commitment to learning, ensuring every age group is welcome.

Mission Gallery is housed in a Grade II listed building and began its existence in 1977 as a voluntary artist run – artist led body. It developed into a professional organisation although remained voluntary until constituted as a Not for Profit Company Limited by Guarantee, in 2008. Governed by a voluntary board of directors, the management, programming and running is maintained by art-led staff and a dedicated team of volunteers.

 

Un o safleoedd gorau Cymru am gelf gyfoes yw Oriel Mission. Mae'r Oriel wedi datblygu enw da am raglen ddeinamig a gwahanredol, i gyflwyno arbenigrwydd ar draws y byd celf weledol, gymhwysol a chrefft, o Gymru ac ymhellach. Gyda lle arddangos, lle crefft, adnoddau dysgu, digwyddiadau, cyfleoedd preswyl a mwy. Mae Oriel Mission yn darparu cyfleoedd datblygu dealltwriaeth a gwybodaeth celfyddydol i'r gymuned leol ac ymhellach, darparu profiad cyfunol lle gall ymwelwyr trochi mewn; arddangosfeydd sydd yn cymryd risg ac yn gwthio ffiniau celf gweledol; y cyfle i brynu crefft cyfoes a dylunio blaengar ag i gysylltu ag unigolion celfyddgar mewn sgwrs cyfeillgar. Darpara'r Oriel egni creadigol crai, lle eithriadol i siopa i bob pris, ac ymrwymiad i ddysgu, i sicrhau bod croeso i bob oedran.

Adeilad hanesyddol Gradd ll yw Oriel Mission ac fe ddechreuodd yn 1977 fel corff gwirfoddorol wedi'i rhedeg gan artistiaid. Datblygodd i sefydliad proffesiynol er parhaodd yn wirfoddol nes ei rhestri fel Cwmni Nid am Broffit Cyfyngedig dan Warant, yn 2008. Rheolir gan fwrdd gwirfoddol o gyfarwyddwyr, cynnelir y goruchwylio, rhaglennu a rhedeg gan staff celfyddus a tîm cysegrol o wirfoddolwyr.

Caiff Oriel Mission ei gynorthwyo gan Gyngor Celfyddydau Cymru

 

Our Opening Hours

Open Wednesday - Sunday, 11am - 5pm 
Closed Mondays & Tuesdays, Open Bank Holidays. Free Admission

Christmas & New Year Opening Hours

Christmas Eve: 11am - 3pm
Christmas Day: CLOSED
Boxing Day: CLOSED

Wednesday 27 Dec: CLOSED
Thursday 28 Dec: CLOSED
Friday 29 Dec: 11am - 5pm
Saturday 30 Dec: 11am - 5pm

New Years Eve: 11am - 3pm
New Years Day: CLOSED

Open as normal from Weds 3rd January 2018

 

Dydd Mercher - Sul 11yb – 5yp 
Ar gau ddydd Llun a Dydd Mawrth, Ar agor Gwyliau Banc 

Mynediad am ddim

Ar agor Gwener y Groglith, Sul a Llun y Pasg.

 ​


Getting to us

Mission Gallery is located on Swansea Marina near the City Centre. We are a 15 minute walk from Swansea High Street train station and a 10 minute walk from Swansea's central bus station. The nearest pay and display car parks are situated behind Mission Gallery in the Pumphouse and also in Somerset Place, a 5 minute walk. Parking spaces are also available in Gloucester Place, however, use of the Park and Ride system on Fabian Way, is a good alternative due to limited parking.

 

Mae Oriel Mission wedi’i leoli yn Marina Abertawe yn agos i ganol y ddinas. Rydym ni 15 munud ar droed o orsaf drenau Abertawe ar y Stryd Fawr a 10 munud o orsaf fysiau Abertawe. Mae’r safle parcio tâl ac arddangos agosaf wrth gefn Oriel Mission, yn y Pumphouse ac yn Somerset Place, taith 5 munud ar droed. Mae yna lefydd parcio yn Gloucester Place hefyd, ond oherwydd llefydd prin, mae’r system Park & Ride ar Fabian Way yn ddewis da.

 

Accessibility

Access is by one-step entry from pavement level through to our main entrance. There is level access throughout the gallery spaces. A wheelchair ramp is also available on request.

 

Mae yna un gris o’r palmant i brif fynediad yr Oriel. Mynediad lefel trwy gydol y yr oriel. Ramp cadair olwyn i gael ar ofyn.

 

Group Visits

We welcome schools, colleges and other groups and can arrange gallery talks to support your visit. Please contact us beforehand and we will do all we can to make your visit a success.

 

Croeso i ysgolion, colegau a grwpiau eraill a gellid drefnu sgwrs oriel fel cymorth i’ch ymweliad. Cysylltwch â ni o flaen llaw ac fe wnawn ein gorau i wneud eich ymweliad yn lwyddiant.

 

Large Format & Welsh

Mission Gallery can provide information in large format or Welsh. If you require other formats or languages, please ask and we will do our best to fulfill your request.

 

Gall Oriel Mission ddarparu gwybodaeth mewn fformat mawr ac yn Gymraeg. Os oes angen rhyw fformat neu iaith arall, gofynnwch ac fe gwnawn ein gorau i gyflawni eich dymuniad.

 

1868
St Nicholas Church, a non-denominational Seaman's Mission built by Benjamin Bucknall.
Eglwys St Nicholas, Cenhadaeth di-enwadol i forwyr â adeiladwyd gan Benjamin Bucknall. 

1977
Swansea Arts Workshop opened to the public as anArtGallery, including exhibition and workshop space. It was run by volunteers as part of the Association of Artists & Designers (AADW).
1992
Swansea Arts Workshop became an independent gallery.
1998
Swansea Arts Workshop adopted the name Mission Gallery.Promoted as a Crafts Council Selected Gallery.
2003
A revenue client of the Arts Council of Wales (ACW) receiving funding for its exhibition programme.
2008
Constituted as a not-for-profit organisation.
2011
Mission Gallery receives uplift in funding from Arts Council Wales.
2012
Acquisition of 1st floor of St. Nicholas' Church. A 30 year lease is signed with City & County of Swansea for the whole building.
2012
ACW funding for the remedial repair and development of the 1st floor into a dedicated education space.
2013 - 2014
Mission Gallery undergoes Feasibility Study for Major Capital Redevelopment

 

Bunker 2

Bunker 2Doug Ashford

30 Sep - 11 Nov 2017

More Info
Living // Byw

Living // BywTextiles Exhibition

18 Nov - 31 Dec 2017

More Info
Justine Allison

Justine AllisonLanguage of Clay II, curated by Ceri Jones

13 Jan - 04 Mar 2018

More Info
Forthcoming Exhibitions

Forthcoming Exhibitions2018

05 Mar - 02 Sep 2018

More Info