Subscribe to postal mailing list

Exhibitions

  • Header image

Mission is 40Exhibition

29 July - 17 September 2017

 

Founded in 1977 by a group of artists based in Swansea, Mission Gallery will celebrate its 40th Anniversary in July 2017. We are proud of our success and history, so want everyone involved to be a part of this important event.

Look out for more information and activities leading up to an exhibition, in which our current Staff and Board of Directors will be selecting their favourite Artists and Makers from the last four decades.

 

Wedi ei ffurfio yn 1977 gan grŵp o artistiaid wedi eu selio yn Abertawe, mi fydd Oriel Mission yn dathlu’i ben-blwydd 40 yng Ngorffennaf 2017. Rydym ni’n falch iawn o’n llwyddiant a’n hanes, felly rydym am i bawb sydd wedi bod yn rhan ohono fod yn rhan o’r digwyddiad pwysig yma. 

Cadwch lygad allan am fwy o wybodaeth a gweithgareddau yn arwain i fyny i’r arddangosfa, lle bydd ein Staff presennol a Bwrdd Cyfarwyddwyr  yn dewis eu hoff Artistiaid a Gwneuthurwyr o’r pedwar canrif diwethaf.

<< Back to Previous Page