Join Our Email List

 
  I prefer postal mail  

 

  

 

Online Shop

 

Mission@
GlynnVivian

 

 

 

Craft at Mission Gallery


Mission Gallery is renowned for excellence; selecting contemporary craft and design objects for the established collector to the first time buyer. Presented within an art led environment; where the best of local national and international makers and designers can be discovered.

The curated environment presents a changing display of contemporary ceramic, glass, textile, jewellery and design by makers and designers. Established excellence is presented alongside new work from the UK's best emerging artists.

Mission Gallery is at the cutting edge of applied art, craft and design. Consistently discovering and championing innovative work. As with the exhibition space, the Craft Space has a national reputation for showing the work of established artists, whose work is displayed in museums and private collections throughout the world.

 

Mae Oriel Mission yn enwog am ei arbenigrwydd; yn dewis gwrthrychau crefft a dylunio gyfoes ar gyfer y casglwr sefydledig i’r prynwr cyntaf. Arddangosir y rhain o fewn amgylchedd celf; lle mae’r gorau o wneuthurwyr a dylunwyr cenedlaethol a rhyngwladol i’w darganfod.

Cyflwyna’r amgylchedd curadurol arddangosfa newidol o serameg gyfoes, gwydr, tecstil, gemwaith a dylunio gan wneuthurwyr a dylunwyr. Rhoddi arbenigrwydd wrth ochr gwaith newydd gan artistiaid a gwneuthurwyr ymddangosedig y DU.

Mae Oriel Mission ar linell flaen celfyddyd gymhwysol, crefft a dylunio, yn gyson yn darganfod a hybu gwaith arloesol sydd â bri. Yn ogystal â’r gwagle arddangos, mae’r Lle Crefft ag enw da cenedlaethol am arddangos gwaith artistiaid sefydledig, sydd â gwaith mewn amgueddfeydd a chasgliadau preifat ar draws y byd.

 

Online Shop

In our online shop we like to think that we offer a little something for everyone, and hope you will find something to entice!

Yn ein siop arlein hoffwn feddwl ein bod yn cynnig rhywbeth i bawb, gobeithiwn wnewch chi ddarganfod rhywbeth i'ch plesio!

To visit our online shop please click here​.

 

 

 

 

   

Jewellery

 

Ceramics

 

Textiles

 

   

Glass

 

Design

 

Mixed Media